Nieuwe opnames Museumschip SCH-236

  • 25 januari 2021
1024 683 Slateboard

SCHEVENINGEN ¬†De opnames voor ons¬†meerjarenproject SCH-236 lopen natuurlijk vertraging op door de Corona situatie. Er werd vanaf begin 2020 al veel minder druk aan boord gewerkt en na aanscherping van de maatregelen neemt dat nog verder af. Desalniettemin gebeurt er nog het nodige; langzaam maar gestaag. Het buitenwerk kan redelijk doorgang vinden en in dekplanning stond het “inkorten” van de stuurhut en het vervangen van de schoorsteen. Hiermee komt het uiterlijk steeds dichter bij het origineel zoals dat kort na de tweede wereldoorlog van de helling liep. Nadat de nodige voorbereidingen gedaan waren werden wij weer gebeld of we weer een dagje konden komen. Ik ben altijd verbluft door de precisie waarmee kraanmachinisten in staat zijn te manoeuvreren: waar vakmanschap tot uitdrukking komt. Met 3 camera’s hebben we het hijsspektakel vanuit diverse hoeken in pakweg 2 uur vastgelegd. In de montage blijven daar een paar luttele seconden van over maar vooruit.

× Whatsapp