Callsheet, draaiboek en script

Callsheet, draaiboek en script

Afhankelijk van het soort, de grootte en de som van uw opdracht kunt u onderstaande zaken in uw productie tegenkomen. Vóóraf, vaak al in het offertestadium maar op z’n laatst in de opdrachtbevestiging, is het voor u duidelijk welke van deze onderdelen voor u ingezet worden en wat wij hierover hebben afgesproken.

Synopsis

Een synopsis geeft in een paar regels inhoudelijk weer waar de film over gaat. Soms gebruiken we een synopsis in het pre-offertestadium en zit er een gedetailleerder omschrijving in de offerte.

Callsheet

Op een callsheet komen de personen, met contactgegevens data en tijden, voor die een rol in of anderzins van belang zijn voor de film. De calsheet voegen we meestal aan het draaiboek toe.

Draaiboek

In het draaiboek staat beschreven wat er tijdens de filmdag(en) gebeurt. Wat en wie er gefilmd wordt, waar en wanneer. In het draaiboek is dan ook voor iedereen terug te vinden waar zij op de filmdag(en) rekening mee dienen te houden. Filmen is een dynamisch proces waar invloeden van buitenaf volgordes of tijdsbeslag kunnen bepalen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan weers- en lichtomstandigheden die veranderingen in de volgorde noodzakelijk kunnen maken. Als u het draaiboek leest herkent u daarin de hoofdlijnen van het script.

Script

Het script beschrijft het verhaal in stappen van actie, wat er gebeurt, wat je hoort maar ook de dialogen. Bij ons kennen alleen de grotere producties een uitgebreid script, uitzonderingen door veel dialogen of inzet van externe cameramensen daargelaten. Wanneer dan toch een script dan wat ons betreft liever een kort script, of een filmplan. Een kort script of filmplan laat meer ruimte voor creativiteit tijdens de filmdag; natuurlijk zonder de essentie van de boodschap tekort te doen. In de editfase helpt het script dicht bij de kern van de opdracht te blijven. Het is van groot belang dat u uw boodschap in het script terugziet; het is immers onze leidraad voor de hele productie. Als u het script leest zijn de stappen in het draaiboek natuurlijk ook weer logisch.

Filmplan

In de meeste gevallen kiezen we, uit praktische overwegingen, voor een eenvoudige versie van de drie bovenstaande onderdelen. Deze vatten we samen in wat wij een filmplan noemen en dat net zo goed een weerspiegeling is van hetgeen er op de draaidag(en) gaat en moet gebeuren om een goed eindresultaat te krijgen.

Zowel een script als een filmplan moet uw goedkeuring hebben voordat we gaan draaien.

× Whatsapp