65 jaar VSG, niet te filmen - of toch

ONZE OPDRACHT Voor Vereniging Sport en Gemeenten hebben we een film gemaakt ter gelegenheid van hun 65 jarig bestaan. De film maakt door middel van interviews duidelijk op welke terreinen VSG zich inzet voor de sport en gezondheid in Nederland. In totaal 9 minuten komen niet minder dan 9 personen aan het woord die door hun verschillende betrokkenheid bij VSG een goede dwarsdoorsnede geven van de organisatie. De beschikbare tijd was beperkt, de opnames vonden plaats in de vakantieperiode en de deadline was hard: het VSG congres waar ook de koning aanwezig zou zijn. Wij hebben de interviews bij de door VSG gebriefde personen afgenomen en VSG heeft de gelegenheid gekregen zelf te bepalen welke delen daarvan te gebruiken voor de film. De huidige, lange, versie wordt intern gebruikt en een nog in te korten versie gaat verspreid worden via de site en diverse Social Media.

ONZE OPDRACHTGEVER Anja Verweij van communicatie over de samenwerking met Slateboard: Slateboard heeft onze wensen prima omgezet in een corporate film, waar we trots op zijn. Leuke en stimulerende samenwerking met heldere afspraken maakt dat Jurgen je het gevoel geeft dat je regisseur bent van je eigen film. En die ervaring is zeker voor herhaling vatbaar!

  • Over onze portfolio
    In onze portfolio treft u per project een videofilm, een beschrijving van onze opdracht en informatie over of een testimonial van onze opdrachtgever aan. Ook treft u ònder de videofilms foto's aan die veelal zijn gemaakt tijdens de opnames. Helaas zijn -op verzoek van de klant- véél van de door ons gemaakte videofilms niet openbaar. Wilt u iets laten maken maar ziet u daarvan geen voorbeeld terug in ons portfolio, laat het ons aub weten.
× Whatsapp