Voorlichtings film voor woningcorporatie

ONZE OPDRACHT Astrid van woningcorporatie Woonforte: ‘Graag willen we een mogelijkheid om alle betrokkenen van een te vernieuwen wijk éénsluidend en tegelijkertijd te kunnen informeren. Daarbij denken we zelf aan een film. Deze willen we vertonen op een informatiebijeenkomst maar moet naderhand ook via onze website te zien zijn.’

ONZE UITVOERING Als je een film óver een hele wijk maakt, maak ‘m dan ook mèt de wijk. Dat is, voor het bereiken van een zo groot mogelijke betrokkenheid van de mensen waarover het gaat, ons uitgangspunt geweest bij het filmplan. Woonforte heeft aangegeven welke informatie zij graag aan betrokkenen wilden overbrengen en wij hebben het omgebouwd naar een reeks interviews. De interviews zijn afgenomen door een markante bewoner, die medebewoners uit diverse doelgroepen “spontaan gesproken” heeft. Aangezien dit samenspel van non-professionals toch de juiste informatie moest opleveren lag daarin best een uitdaging. ‘En dan ook nog heel natuurlijk overkomen graag.’ Dit gedurfde plan heeft een levendige film opgeleverd die op de informatiedag niet alleen positieve reacties maar naar verluidt ook veel gerichte vragen. Het sturende element in de film blijkt dus effectief.

  • Over onze portfolio
    In onze portfolio treft u per project een film, een beschrijving van onze opdracht en informatie over of een testimonial van onze opdrachtgever aan. Ook treft u ònder de film foto's aan die veelal zijn gemaakt tijdens de opnames.
  • Haagse Hoge School – een drieluik
    Dit is de start van het drieluik dat we over Frank, spasmen patiënt, gemaakt hebben in opdracht van het lectoraat Mantelzorg en Revalidatie van resp. Haagse Hoge School en Basalt Revalidatie.
  • De Fee van Alphen
    Nogal wat kinderen gaan niet graag naar de tandarts. Bij de Fee van Alphen, een tandenfee, kunnen zij op speelse wijze terecht met al hun vragen op het gebied van kindertandjes.
× Whatsapp