Promotievideo fondsenwervers HIVOS

ONZE OPDRACHT Charlotte van Dalfsen, communicatie Hivos Nederland:Registreer in interviews waarom donateurs het werk van Hivos steunen. Graag willen we die interviews houden onder donateur-wervers maar zeker ook onder donateurs zelf. Een goed moment daarvoor is het aantal “Roze Filmdagen” in Amsterdam. Uit het verzamelde filmwerk willen we mettertijd korte video’s kunnen maken.’

ONZE UITVOERING Tijdens het filmfestival op het terrein van de Westergasfabrieken in Amsterdam hebben we de interviews gehouden. Vóóraf is een aantal wervers geselecteerd en in de pauzes van de diverse films zijn mensen uit het publiek gevraagd spontaan voor de camera te komen. Dat leverde, in deze twee groepen, leuke gesprekken op. De locatie vergde wat improvisatie; een kolfje naar onze hand. We konden zo goed en zo kwaad als dat ging een geïmproviseerde studio bouwen op de zolder van Het Ketelhuis van de Westergasfabrieken. Een zwarte back-drop verleende de perfecte achtergrond. Niet minder dan 13 personen verschenen voor de camera. Één van de grootste uitdagingen was het geluid. De interviews werden gehouden tijdens de pauzes in een open ruimte die zich 3 meter bóven het café bevond. Om die reden hebben we gekozen voor de interview-microfoon en deze door de geïnterviewden zelf laten vasthouden. Het werd een erg leuke middag met bijzondere mensen.

  • Over onze portfolio
    In onze portfolio treft u per project een videofilm, een beschrijving van onze opdracht en informatie over of een testimonial van onze opdrachtgever aan. Ook treft u ònder de videofilms foto's aan die veelal zijn gemaakt tijdens de opnames. Helaas zijn -op verzoek van de klant- véél van de door ons gemaakte videofilms niet openbaar. Wilt u iets laten maken maar ziet u daarvan geen voorbeeld terug in ons portfolio, laat het ons aub weten.
× Whatsapp