ministerie vws: sport en bewegen in de buurt

ONZE OPDRACHT In 2012 heeft minister Schippers van Volksgezondheid Welzijn en Sport budget vrijgemaakt om iedereen, van jong tot oud, aan het bewegen te krijgen. Vereniging Sport en Gemeenten heeft daarop het programma Sport en Bewegen in de Buurt in het leven geroepen waarin de doelstellingen van de minister tot uitvoer komen. Om het werven van o.a. “Buurtsportcoaches” in de nabije toekomst makkelijker te maken is ons gevraagd een film te maken waarin deze lokale sportcoaches aan het woord komen en zo duidelijk wordt wat e.e.a. inhoudt. Maar er is meer. Op diverse fronten wordt door VSG en de samenwerkende partners iedere dag hard gewerkt om op allerlei gebieden jong en oud in beweging te krijgen. Deze film is de tweede uit de serie over Sport en Bewegen in de Buurt en laat vooral zien wat de stand van zaken is en wat er inmiddels in het kader van het programma bereikt is. Hiervoor zijn we naar Amsterdam, Dordrecht, Rotterdam, Den Haag en Venlo gereden om zo een goed nationaal beeld te krijgen. De interviews worden afgenomen door een VSG functionaris en op een enkele plaats hebben we de autocue ingezet.

  • Over onze portfolio
    In onze portfolio treft u per project een film, een beschrijving van onze opdracht en informatie over of een testimonial van onze opdrachtgever aan. Ook treft u ònder de film foto's aan die veelal zijn gemaakt tijdens de opnames.
  • Haagse Hoge School – een drieluik
    Dit is de start van het drieluik dat we over Frank, spasmen patiënt, gemaakt hebben in opdracht van het lectoraat Mantelzorg en Revalidatie van resp. Haagse Hoge School en Basalt Revalidatie.
  • De Fee van Alphen
    Nogal wat kinderen gaan niet graag naar de tandarts. Bij de Fee van Alphen, een tandenfee, kunnen zij op speelse wijze terecht met al hun vragen op het gebied van kindertandjes.
× Whatsapp