Proloog Restauratie SCH-236

ONZE OPDRACHT Maak een film over de restauratie van de SCH-236 Noordster, een Scheveningse haringlogger uit de 50-er jaren. Deze haringlogger wordt in een aantal jaren door een team van vrijwilligers onder begeleiding van vakmensen teruggebracht naar de oorspronkelijke staat. Graag willen we deze grote klus op film vastgelegd hebben zodat iedereen nog eens kan terugkijken wat er allemaal gedaan is.

ONZE UITVOERING Omdat wij deze opdracht pas een jaar na de start van het project ontvingen begonnen we met een achterstand. Deze vullen we in door gebruik te maken van het vele foto- en filmmateriaal dat voorhanden is, maar wél verzameld moet worden. Hierbij zijn we afhankelijk van de medewerking van vele personen en partijen. We willen immers niet zonder meer gebruik maken van andermans foto- of filmmateriaal. Maar soms kan dat niet anders. Als bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van de restauratie niet voorkomt in het materiaal waarvan de maker wel bekend is. Om die reden staat onderstaande informatietekst bij de proloog vermeld en hopen wij de makers van enkele beelden alsnog te kunnen achterhalen.

EXTRA INFO De SCH-236 Noordster is een haringlogger die in 1950 in gebruik genomen werd. Na een bewogen werkzaam leven is het schip in 2017 overgedragen aan de Stichting Noordster. Deze stichting restaureert de haringlogger terug naar de oorspronkelijke staat waarna het dienst zal doen als museumschip. De restauratiewerkzaamheden worden gevolgd en zullen hier via een aantal afleveringen te zien zijn. We starten met deze proloog. Voor deze proloog hebben wij gebruik gemaakt van ons ter beschikking gesteld bestaand foto- en filmmateriaal. Van dit materiaal hebben wij niet altijd de maker kunnen achterhalen. Indien u uw materiaal in de film ziet maar niet vermeld bent, verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen via info@slateboard.nl of 0713419362. Nadere informatie over Stichting Noordster via sch236.nl / info@sch1236.nl

  • Over onze portfolio
    In onze portfolio treft u per project een videofilm, een beschrijving van onze opdracht en informatie over of een testimonial van onze opdrachtgever aan. Ook treft u ònder de videofilms foto's aan die veelal zijn gemaakt tijdens de opnames. Helaas zijn -op verzoek van de klant- véél van de door ons gemaakte videofilms niet openbaar. Wilt u iets laten maken maar ziet u daarvan geen voorbeeld terug in ons portfolio, laat het ons aub weten.
× Whatsapp